wyszukiwanie zaawansowane
1 » Serwis / Zwroty2

Serwis / Zwroty

Zwroty
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymania towaru.
 
Aby sprawnie przeprowadzić zwrot  zakupionego  towaru  proszę  postępować  zgodnie z poniższymi wytycznymi w punktach.

1. Towar nie może być w żaden sposób uszkodzony lub nosić ślady użytkowania.
2. Towar musi być kompletny - w zestawie dokładnie takim samym jak otrzymany.
3. Opakowanie towaru nie może być zniszczone.
4. Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy zakupu towaru na odległość. Prosimy wypełnić formularz dokładnie, wszystkie pola. Brak oświadczenia uniemożliwi zwrot towaru. Formularz oświadczenia dostępny jest poniżej.
5. 
Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymany dowód zakupu - oryginał paragonu. W przypadku zakupów na fv - brak możliwości zwrotu towaru.
6. Zwracany towar wraz z kompletnym oświadczeniem prosimy odesłać na adres (najlepiej wysłać pocztą listem poleconym):
ProConnect SERWIS
ul. Floriańska 90
38-200 Jasło
7. Po otrzymaniu zwrotu nasz serwis sprawdzi kompletność towaru oraz poprawność dokumentów.
8. Środki pieniężne za towar zostaną zwrócone maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu. Zwykle około 7-10 dni po otrzymaniu zwrotu. 
 
 UWAGA - Podstawowy kontakt z serwisem możliwy jest poprzez e-mail: serwis@proconnect.pl
Prosimy o respektowanie tej formy kontaktu, gdyż pozwala ona na sprawne załatwienie sprawy wraz z historią kontaktu.
 
formularz zwrotu towaru

 Serwis / Reklamacje
 
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela (kuriera). Pokrywamy koszty przesyłek spowodowanych błędną realizacją zamówienia przez nasz sklep. UWAGA: sprawdź zawartość przesyłki w obecności dostarczającej  ją osoby! Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.

W  przypadku  reklamacji  produktu  niesprawnego  w okresie gwarancji,  prosimy
o postępowanie zgodnie z poniższymi punktami:


1. Prosimy o dokładne sprawdzenie urządzenia przed wysyłką, gdyż jeżeli urządzenie okaże się sprawne zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za sprawdzenie oraz za zwrotną przesyłkę (opłata serwisowa 50 zł + koszty przesyłki).
2. Prosimy o dokładne wypełnienie karty gwarancyjnej dołączonej do zakupu. (Ewentualnie formularza  - do pobrania poniżej)
3. Do formularza należy koniecznie dołączyć kopię dokumentu zakupu.
4. Towar należy dokładnie spakować i wysłać najlepiej poprzez pocztę polską, list polecony na adres serwisu:
ProConnect SERWIS
ul. Floriańska 90
38-200 Jasło
5. Po otrzymaniu reklamowanego towaru serwis ustosunkuje się do reklamacji i podejmie się naprawy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru.
6.
Brak formularza wydłuży czas rozpatrywania reklamacji
 
 UWAGA - Podstawowy kontakt z serwisem możliwy jest poprzez e-mail: serwis@proconnect.pl
Prosimy o respektowanie tej formy kontaktu, gdyż pozwala ona na sprawne załatwienie sprawy wraz z historią kontaktu.
 
formularz reklamacji

Przejdź do strony głównej